CollegeMATE Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

U CollegeMATE je jednou z našich hlavních priorit soukromí našich návštěvníků. Tento dokument o ochraně osobních údajů obsahuje typy informací, které shromažďujeme a zaznamenáváme, a jak je používáme.

Pokud máte další otázky nebo potřebujete upřesňující informace o našich pravidlech ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše online aktivity a jsou platné pro návštěvníky naší webové stránky, pokud tyto informace s námi sdílejí a/nebo jsou shromažďovány. Nevztahují se na žádné informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů jako je tento web.


Souhlas

Používáním naší webové stránky vyjadřujete souhlas s našimi pravidly ochrany osobních údajů a s jejich podmínkami.


Informace, které shromažďujeme

 1. Osobní údaje v případě, pokud jste o jejich poskytnutí požádáni a dobrovolně nám je poskytnete, přičemž důvody pro které můžete být požádáni o jejich poskytnutí vám budou objasněny (nebo budou implicitně zřejmé) v okamžiku, kdy vás o tyto informace požádáme (například při použití kontaktního formuláře).
 2. Pokud nás kontaktujete přímo, můžeme o vás získat další informace, jako například: vaše jméno, emailovou adresu, telefonní číslo, obsah zprávy a/nebo přílohy, které nám můžete poslat, jakož i další informace, které se můžete rozhodnout nám dobrovolně poskytnout.

Jak používáme vaše informace

Informace, které shromažďujeme používáme různými způsoby, zejména na:

 • Poskytování, provoz a údržbu naší webové stránky
 • Vylepšení, přizpůsobení a rozšiřování naší webové stránky
 • Pochopení a analýzu, jak používáte naši webovou stránku
 • Vývoj nových produktů, služeb, vlastností a funkcionalit
 • Komunikaci s vámi včetně poskytování služeb zákazníkům, poskytnutí aktualizací a dalších informací týkajících se webových stránek, jakož i pro marketingové a propagační účely
 • Posílání emailů
 • Identifikaci a zabránění případným podvodům a jiným nelegálním činnostem
 • Zaznamenávání logových souborů

CollegeMATE dodržuje standardní přístupy při shromažďování a ukládání informací do logových souborů, které zaznamenávají návštěvníky při návštěvě našich webových stránek. Shromážděné informace zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a čas, odkazující/výstupní stránky a počet kliknutí. Tyto údaje nejsou spojeny s žádnými informacemi, které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Účelem těchto informací je analýza trendů, správa stránky a sledování pohybu uživatelů na této webové stránce.


Práva na ochranu údajů GDPR

Podle GDPR mají kromě jiných práv evropský spotřebitelé právo na:

 • Přístup - máte právo požadovat kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.
 • Opravu - máte právo požadovat, abychom opravili všechny informace, které považujete za nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili informace, které považujete za neúplné.
 • Vymazání - máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek vymazali vaše osobní údaje.
 • Omezení zpracování - máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Namítání proti zpracování - máte právo namítat proti našemu zpracování vašich osobních údajů za určitých podmínek.
 • Přenosnost údajů - máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek přenesli údaje, které jsme shromáždili, do jiné organizace nebo přímo k vám.

Pokud nás kontaktujete se žádostí o uplatnění některého z těchto práv, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli.


Práva na soukromí CCPA

Podle CCPA mají kromě jiných práv kalifornští spotřebitelé právo na:

 • Požádání, aby společnost, která shromažďuje osobní údaje spotřebitele zveřejnila kategorie a konkrétní kousky osobních údajů, které o spotřebitelích shromáždila
 • Požádání, aby společnost vymazala všechny osobní údaje o spotřebiteli, které shromáždila
 • Požádání, aby společnost, která prodává osobní údaje spotřebitele tyto údaje neprodávala

Pokud nás kontaktujete se žádostí o uplatnění některého z těchto práv, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli.


Ochrana dětí

CollegeMATE vědomě neshromažďuje žádné osobně identifikovatelné informace od dětí mladších 13 let. Pokud si myslíte, že vaše dítě poskytlo tento druh informací na naší webové stránce, důrazně vám doporučujeme, abyste nás okamžitě kontaktovali a vynasnažíme se co nejrychleji odstranit tyto informace z našich záznamů.