CollegeMATE Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

U CollegeMATE je jednou z našich hlavných priorít súkromie našich návštevníkov. Tento dokument o ochrane osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré zhromažďujeme a zaznamenávame, a ako ich používame.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete upresňujúce informácie o našich pravidlách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na naše online aktivity a sú platné pre návštevníkov našej webovej stránky, pokiaľ tieto informácie s nami zdieľajú a/alebo sú zhromažďované. Nevzťahujú sa na žiadne informácie zhromaždené offline alebo prostredníctvom iných kanálov ako je tento web.


Súhlas

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a s ich podmienkami.


Informácie, ktoré zhromažďujeme

 1. Osobné údaje v prípade, ak ste o ich poskytnutie požiadaní a dobrovoľne nám ich poskytnete, pričom dôvody pre ktoré môžete byť požiadaní o ich poskytnutie vám budú objasnené (alebo budú implicitne zrejmé) v okamihu, keď vás o tieto informácie požiadame (napríklad pri použití kontaktného formulára).
 2. Pokiaľ nás kontaktujete priamo, môžeme o vás získať ďalšie informácie, ako napríklad: vaše meno, emailovú adresu, telefónne číslo, obsah správy a/alebo prílohy, ktoré nám môžete poslať, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa môžete rozhodnúť nám dobrovoľne poskytnúť.

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme používame rôznymi spôsobmi, najmä na:

 • Poskytovanie, prevádzku a údržbu našej webovej stránky
 • Vylepšenie, prispôsobenie a rozširovanie našej webovej stránky
 • Pochopenie a analýzu, ako používate našu webovú stránku
 • Vývoj nových produktov, služieb, vlastností a funkcionalít
 • Komunikáciu s vami vrátane poskytovania služieb zákazníkom, poskytnutie aktualizácií a ďalších informácií týkajúcich sa webových stránok, ako aj na marketingové a propagačné účely
 • Posielanie emailov
 • Identifikáciu a zabránenie prípadným podvodom a iným nelegálnym činnostiam
 • Zaznamenávanie logových súborov

CollegeMATE dodržiava štandardné prístupy pri zhromaždovaní a ukladaní informácií do logových súborov, ktoré zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve našich webových stránok. Zhromaždené informácie zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehľadávača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a čas, odkazujúce/výstupné stránky a počet kliknutí. Tieto údaje nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu používateľa. Účelom týchto informácií je analýza trendov, správa stránky a sledovanie pohybu používateľov na tejto webovej stránke.


Práva na ochranu údajov GDPR

Podľa GDPR majú okrem iných práv európsky spotrebitelia právo na:

 • Prístup - máte právo požadovať kópie svojich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.
 • Opravu - máte právo požadovať, aby sme opravili všetky informácie, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požadovať, aby sme doplnili informácie, ktoré považujete za neúplné.
 • Vymazanie - máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok vymazali vaše osobné údaje.
 • Obmedzenie spracovania - máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
 • Namietanie proti spracovaniu - máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov za určitých podmienok.
 • Prenosnosť údajov - máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok preniesli údaje, ktoré sme zhromaždili, do inej organizácie alebo priamo k vám.

Pokiaľ nás kontaktujete so žiadosťou o uplatnenie niektorého z týchto práv, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali.


Práva na súkromie CCPA

Podľa CCPA majú okrem iných práv kalifornskí spotrebitelia právo na:

 • Požiadanie, aby spoločnosť, ktorá zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa zverejnila kategórie a konkrétne kúsky osobných údajov, ktoré o spotrebiteľoch zhromaždila
 • Požiadanie, aby spoločnosť vymazala všetky osobné údaje o spotrebiteľovi, ktoré zhromaždila
 • Požiadanie, aby spoločnosť, ktorá predáva osobné údaje spotrebiteľa tieto údaje nepredávala

Pokiaľ nás kontaktujete so žiadosťou o uplatnenie niektorého z týchto práv, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali.


Ochrana detí

CollegeMATE vedome nezhromažďuje žiadne osobne identifikovateľné informácie od detí mladších ako 13 rokov. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo tento druh informácií na našej webovej stránke, dôrazne vám odporúčame, aby ste nás okamžite kontaktovali a vynasnažíme sa čo najrýchlejšie odstrániť tieto informácie z našich záznamov.