CollegeMATE Referencie

Slovenská technická univerzita

Rezervačný a ubytovací systém je používaný nasledovnými fakultami a ústavmi:

a nasledovnými ubytovacími zariadeniami: