CollegeMATE Reference

Slovenská technická univerzita

Rezervační a ubytovací systém je používán následujícími fakultami a ústavy:

a následujícími ubytovacími zařízeními: